supervize s Danou Kodešovou

SUPERVIZE PRO KOUČE, mentory a lektory 

Supervize je důležitou součástí profesionální praxe koučů
a mentorů. Kouč je ve své práci často osamocený a je úlevné, mít někoho, s kým může probrat své nejistoty, pochybnosti a  také úspěchy. Vrátit se k vrcholům i do údolí svých koučovacích setkání s klienty.
Supervize vytváří bezpečný prostor pro reflexivní dialog kouče s praktikujícím supervizorem, podporující supervidovanou praxi, rozvoj a well-being.
Jako supervizorka rozvíjím svou schopnost sestavit obraz setkání kouče s jeho klientem. Celkový obraz skládáme po dohodě o tom, na jakou část své práce se chce kouč podívat.
V roli supervizorky beru do rukou střípky toho, co kouč řekne o své práci s klientem. Zaměříme se na drobné detaily, některé střípky rozbijeme ještě na menší kousky. Zároveň sleduji celkový obraz a držím si odstup. Kouč má příležitost nahlédnout své silné stránky a místa pro další rozvoj, učení se. Zaměřuji se na vědomou práci. Nástrojem rozvoje a učení je reflexe, kterou dělá kouč na základě nasvícení jednotlivých 
Supervize je povinná pro  kouče a mentory, kteří směřují za individuálními akreditacemi Evropské rady pro mentoring a koučování (EMCC). Pravidelná supervize je jednou z podmínek pro udělení akreditací. EMCC vyžaduje u úrovní Foundation, Practitioner a Senior Practitioner nejméně jednu hodinu supervize čtvrtletně, nebo po každých 30 odkoučovaných hodinách.

JAK SE PŘIPRAVIT NA SUPERVIZI?

Osvědčuje se přijít s nějakou konkrétní situací, která se vám při koučování přihodila a třeba si nejste jistí. Často lidé chodí do supervize, když řeší některé z etických dilemat. Na supervizi není nutné nosit nahrávku, ale pokud jí máte, můžeme pracovat i s nahrávkou. Supervize trvá obvykle 1 hodinu.
"Celý proces supervizní práce v koučování je tady proto, aby koučové nebo mentoři nahlédli na svou práci v dialogu se supervizorem. Je to vztah, který vzniká za účelem společného učení se k prospěchu kouče a jeho klientů i organizací, ve kterých tito klienti působí, a to v kontextu celé společnosti."   

EMCC Global

Ceník supervize

jednotlivé hodiny

1 hodina supervize osobně      2000 Kč 
1 hodina online                           1500 Kč
 30 minut pouze  online            800 Kč 


Balíčky online

4 x 1 hodina supervize       5200 Kč
6 x 1 hodina supervize        7200 Kč
Supervize

ŘEKLI O SUPERVIZI 

Jitka Hloušková,   

koučka 

Jako koučka vnímám důležitost supervize jako jedné z forem profesního rozvoje. Jejím prostřednictvím se dále vzdělávám, reflektuji svou praxi a získávám profesionální podporu pro její vykonávání. Na Danu jsem se obrátila se žádostí o supervizi poté, co jsme při našich rozhovorech otevřely některá etická témata koučování. Absolvovaly jsme spolu několik supervizních setkání. Věnovaly jsme při nich pozornost konkrétním situacím z mé praxe, které ve mně vzbudily pocit nejistoty. Potřebovala jsem je probrat s někým zkušeným, kdo mi pomůže podívat se na ně z nadhledu a dokáže mě zpětně provést momenty, kdy jsem při koučování zaváhala. Danino trpělivé provázení mi pomohlo dosadit do obrazu setkání s klientem střípky, které by jinak zůstaly opomenuté. Díky tomu jsem si uvědomila, na co se ve svém profesním rozvoji potřebuji zaměřit. Kromě toho mi Dana pomohla vnímat i moje silné stránky, podpořit mě a dodat mi jistotu pro to, jak se k podobným situacím postavit v budoucnu. Vážím si atmosféry důvěry, kterou pro mě Dana vždy dokázala vytvořit. Oceňuji také její smysl pro humor, díky němuž jsme dokázaly vnést lehkost a zároveň větší hloubku do řešení velmi důležitých etických témat.

Monika Kohoutková, koučka

Mám za sebou supervizi s Danou, kterou znám už nějaký ten rok. Je pro mě vždy inspirací, neboť mě pokaždé překvapuje svými vhledy i při banálním hovoru u minerálky, kdy ještě dlouho po rozloučení se s ní, mi to šrotuje v hlavě. A stejné to bylo na supervizi, pod její taktovkou jsem byla unešená.
Zažívala jsem i přes online vedení skutečné napojení a ponoření se do mého tématu, očividní zájem. Dana chytla vše, co jsem říkala, a to i přes můj nestrukturovaný a silně divergentní popis. Nic nenechala zapadnout, vše prošla, ke každému přidala to, jak to vnímá ona, čeho si všímá a bonusem byly tipy i z oblasti odborné literatury. 
Celý průběh mi připomínal jako výlet plachetnicí na klidné vodě, s pocitem bezpečí vystavíte svou tvář slunci a necháte se unášet a najednou ani nevíte jak, musíte napnout či strhnout plachy, abyste se udrželi v rozbouřených vlnách. Netušíte, jak jste se tam dostali, cítíte mravenčení po celém těle, protože vám to dochází, víte přesně kam a kudy plujete.